Tasuliste teenuste hinnakiri

1. Tõend relvaloa taotlemiseks. Eelnevalt vajalik psühhiaatri otsus. 25 EUR
2. Autojuhilubade arstliku tõendi vormistamine (eelnevalt vajalik täita e-tervises  tervisedeklaratsioon)   1.Grupp

20 EUR

2.GRUPP

25 EUR

3. Tervisetõend. Eelnevalt vajalik kopsuröntgen 10 EUR
4. Kehtiva tervisetõendi  dublikaadi väljastamine 3 EUR
5. Tõend migratsiooniametile, välisriiki tööle või õppima asujale 10 EUR
6. Kindlustusdokumentide vormistamine 20 EUR
7. Abipolitseiniku tervisetõend 15 EUR
8. Tõend kaitseliidule 10 EUR
9. Tõend PRIA-le esitamiseks 10 EUR
10. Tõend laagrisse, kooli edasiõppijale, Töötukassale, kohtule 5 EUR
11. Perearstii koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile v.a rasedad ja alla 2-aastased lapsed 5 EUR
12. Kindlustamata patsiendi esmane vastuvõtt 25 EUR
13. Kindlustamata patsiendi korduv vastuvõtt 20 EUR
14. Kindlustamata ja /või nimistusse kandmata patsiendi koduvisiit 25 EUR
15. Kindlustamata nimistusse kantud patsiendile retsepti väljastamine 3 EUR
16. Kindlustamata patsiendi pereõe vastuvõtt 10 EUR

TASUMINE SULARAHAS!