Tasuliste teenuste hinnakiri

Hinnakiri kehtib alates 16.01.2023

1. Tõend relvaloa taotlemiseks. Eelnevalt vajalik psühhiaatri otsus. 30 EUR
2. Autojuhilubade arstliku tõendi vormistamine (eelnevalt vajalik täita tervisedeklaratsioon www.digilugu.ee.
Vajaduse lisandumise, kasutada pereõe abi paberdeklaratsiooni täitmisel lisandub õe visiit 10 EUR).
I grupp 25 EUR

II grupp 30 EUR

3. Tervisetõend 15 EUR
3. Tervisetõend röntgenuuringuga 30 EUR
3. Tervisetõend röntgenuuringu ja BAK-analüüsiga 75 EUR
3. Tervisetõend BAK-analüüsiga 55 EUR
4. Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine 5 EUR
5. Kindlustusdokumentide vormistamine 25 EUR
6. Arstliku läbivaatuse vastus KELA-le esitamiseks 30 EUR
7. Abipolitseiniku tervisetõend 15 EUR
8. Tõend kaitseliidule 10 EUR
9. Kindlustamata patsiendi esmane vastuvõtt 40 EUR
10. Kindlustamata patsiendi korduv vastuvõtt 25 EUR
11. Perearsti koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile v.a rasedad ja alla 2-aastased lapsed 5 EUR
12. Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi koduvisiit 50 EUR
13. Kindlustamata nimistusse kantud patsiendile retsepti kirjutamine 10 EUR
14. Kindlustamata patsiendi pereõe visiit 10 EUR
15. 19. Analüüs patsiendi soovil, hinnad vastavalt Haigekassa hinnakirjale + 20%, hind ei sisalda arstlikku analüüside tõlgendust.

TASUMINE SULARAHAS!